Koala Player 3.5 XP

Koala Player

Najnowsza wersja odtwarzacza filmów z napisami przeznaczonego do oglądania filmów na komputerach PC - pełna funkcjonalność.

pobierzKP35Full.zip

Co nowego znajdziesz w Koala Player 3.5 XP?

 • wsparcie dla Windows 7
 • bardzo ładne skórki (program instalacyjny zawiera ich aż 17) - polecamy skórkę Green
 • lekki odtwarzacz
 • szybki start odtwarzacza (bez opóźniającego splasha)
 • po załadowaniu filmu przejście na pełny ekran dodatkowo przez podwójny klik klawiszem myszki w oknie wideo
 • wsparcie wielu formatów plików z napisami
 • możliwość uruchomienia bez instalacji.

Pobranie

Data wydaniaWaga
28.03.20122.4 MB
pobierzKP35Full.zip

Wersje archiwalne

Koala Player 3.0 XP - Lektor

Nowa wersja programu powstała ze względu na pojawienie się syntezatorów mowy o naturalnym brzmieniu. Wersja 3.0 inteligentnie dobiera najbardziej pasujące napisy do załadowanego filmu. W trakcie odtwarzania czyta napisy.. Nowe możliwości odtwarzacza:

 • Wykonano moduł Lektora, który czyta napisy - obsługujemy najpopularniejsze na polskim rynku głosy: Jacek, Agata i Magda.
 • Nie jest wymagany program UniSpiker!
 • Możliwość testowania głosu;
 • Pomijanie znaków kontrolnych napisów tj. {y:i} (lektor nie czyta znaków kontrolnych);
 • Automatyczne wykrywanie wszystkich napisów w katalogu pliku filmowego gdy nie znaleziono napisu o tej samej nazwie co plik filmowy;
 • Inteligentny dobór napisów ze wszystkich napisów znajdujących się w katalogu pliku filmowego;
 • Opcja szybkiego przełączania kolejnych napisów z katalogu pliku filmowego;
 • Nowy silnik przezroczystych napisów;
 • Nowy instalator.

Koala Player 2.6 XP

Nowa wersja programu została wydana pod nową nazwą - Koala Player XP. Nowe możliwości player'a:

 • Nowy moduł inteligentnych napisów - napisy, które zawsze zdążysz przeczytać (opcja);
 • Nowe okno ustawień (CTRL+P);
 • Automatyczne chowanie okna wideo dla plików audio (opcja);
 • Praca w tray'u (opcja);
 • Ustalanie grubości obwódki czcionki przezroczystych napisów (do wyboru: brak, normalna, gruba);
 • Możliwość wyboru typu wyświetlanych napisów (przezroczyste lub płaskie - te z wersji 1.6);
 • Możliwość ustalania pozycji napisów w pionie i w poziomie
 • Ustalanie parametrów inteligentnych napisów (opcje zaawansowane). Nowe ustawienia mają skutek po przeładowaniu napisów;
 • Przekierowywanie strumienia audio AC3 na wyjście WaveOut opcjonalne;
 • Opcjonalna obsługa WinLIRC;
 • Opcjonalne automatyczne odtwarzanie filmów oraz uruchamianie pełnego ekranu;
 • Opcjonalne przeszukiwaniu plików z napisami;
 • Opcjonalne blokowanie wygaszacza ekranu i wyłączenia się monitora;
 • Przeszukiwanie w sieci najnowszej wersji programu (opcja);
 • Automatyczne skojarzenie rozszerzeń po starcie programu (opcja);
 • Możliwość wyboru kojarzonych rozszerzeń;
 • Możliwość odtwarzania plików z wieloma ścieżkami audio (przy współpracy z filtrem "Morgan Stream Switcher".

Koala Film Player 2.5

Jest to kolejna wersja zawierająca szereg istotnych zmian. Najważniejsze cechy nowej wersji programu:

 • wprowadzona nowa domyślna skórka;
 • możliwość ładowania plików muzycznych i filmowych mp3, ac3, wav i .wmv;
 • dodana playlista - załadowane pliki w playliście można zapamiętać w zakładce lub zapisać do pliku tekstowego .m3u;
 • obsługa 13 formatów plików tekstowych (rozpoznawane rozszerzenia plików z napisami: sub, srt, ssa, txt, dks, mpl, mpl2);
 • możliwa obsługa więcej niż 10-ciu języków;
 • praca pod Windows XP;
 • aktualizacja engine'a skórek - m.in. zablokowano możliwość wyświetlania nazw plików poza dozwolony obszar;
 • możliwość wyświetlania tekstów piosenek (lyrics) dla utworów muzycznych;
 • Win2000 & WinXP - błąd niewyświetlania napisów po dwukrotnym ich załadowaniu został usunięty;
 • drag & drop - z eksplorera windows można przeciągnąć pliki filmowe i muzyczne do playlisty lub okna podglądu filmu;
 • program rozpowszechniany jest z instalatorem instalującym rownież najnowsze skorki. Dołączony program deinstalacyjny;
 • usunięty błąd związany z niewłaściwym ustaleniem głośności oraz szybkości odtwarzanego dźwięku występującym przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

Koala Film Player 2.0

Program w wersji 2.0 doczekał się nareszcie nowej szaty graficznej. Jak przystało na okrągłą wersję wprowadzono szereg nowości i usprawnień. Oto szczegóły:

 • zrezygnowano z dotychczasowego paska narzędzi zawierającego sześć przycisków na rzecz panelu sterującego pracą programu. Okno podglądu nie zawiera już żadnych przycisków. Wciąż jednak można wywołać menu kontekstowe oferujące bogactwo opcji poprzedniej wersji;
 • panel zawiera dużo więcej elementów niż dawny pasek narzędzi: odtwarzaj, wstrzymaj, zatrzymaj, ładuj film, ładuj napisy, otwórz edytor napisów, napraw plik avi, pełny ekran, zoom 1:1, zoom max, zoom out, zoom in, ukryj panel, wyjdź z programu, skórki, suwak położenia filmu, regulacja głośności a także nazwa otwartego pliku, pozycja filmu i jego całkowity czas trwania, rozmiar i fps, status pracy odtwarzacza. Dodatkowo status przygotowywania przezroczystych napisów (napisy nieaktywne, gotowe, trwa przygotowywanie następnych napisów - procesor może być w tym czasie mocniej obciążony) i status dźwięku (bez dźwięku, z dźwiękiem, strumień ac3);
 • obsługa skórek! Teraz każdy użytkownik będzie mógł przygotować sobie własną skórkę. Nowatorskim rozwiązaniem jest tutaj możliwość wybrania własnego zestawu przycisków. Domyślna skórka zawiera maksymalny zestaw. Można też przygotować skórkę tak aby po uruchomieniu odtwarzacza przypominało menu - przydatne przy autostarcie z płyty CD. Skórki powinny być umieszczane w katalogu Skins. Plik Skin.kps jest plikiem konfiguracyjnym skórki;
 • po wybraniu opcji "Opcje / Skórki..." ukazuje się lista odnalezionych skórek podczas startu programu. Można dokonać wyboru skórki lub otworzyć skórkę do edycji;
 • do przygotowania nowej skórki służy program Stardock SkinStudio 1.2. Program można pobrać ze strony: www.skinstudio.net;
 • dodano opcję "Napisy / Czcionka..." po której otwiera się okienko z wyborem atrybutów przezroczystych napisów!
 • możliwe jest przeciąganie okna podglądu za pomocą myszki poprzez kliknięcie w dowolne jego miejsce;
 • to samo dotyczy panelu z wyjątkiem elementów aktywnych;
 • program zapamiętuje ostatnio wybraną proporcję skalowania i stosuje ją po każdorazowej zmianie rozmiaru okna podglądu bądź przejścia w tryb pełnoekranowy. Dotychczas po przejściu w tryb pełnoekranowy zawsze zastawało ustalane maksymalne powiększenie obrazu;
 • udoskonalono engine przezroczystych napisów. Aktualnie program doskonale radzi sobie z wyświetlaniem napisów z dużą liczbą wierszy. Użytkownicy wolniejszych komputerów też powinni ucieszyć się!
 • dodano logo pojawiające się przy starcie programu;
 • zapamiętywany jest atrybut ukrycia panelu w trybie pełnoekranowym. Ponowne przejście z trybu okienkowego w tryb pełnoekranowy odpowiednio spowoduje schowanie panelu jeśli wcześniej był on ukryty.
 • pokazanie panelu w trybie pełnoekranowym odbywa się poprzez wciśnięcie lewego klawisza myszki w dowolnym miejscu wyświetlanego obrazu;
 • zwiększono płynność proporcjonalnej zmiany rozmiaru obrazu;
 • Ze względu na zmienioną nazwę programu aktualnie katalog główny programu zawiera następujące pliki: KoalaFilmPlayer.exe, KoalaFilmPlayer.lng, KoalaFilmPlayer.txt i KoalaFilmPlayer.ini (tworzony przy pierwszym uruchomieniu programu).
 • ogłoszony został konkurs na najlepszą skórkę Koala Film Player. Wygrywa pierwsza 10-tka. Skórka, która wygra będzie honorowana dożywotnią subskrypcją programu. Autorzy 9-ciu kolejnych skórek otrzymają darmowa półroczną subskrypcję programu. Podsyłane skórki znajdą się na stronie www.koala.pl. W przypadku większego zainteresowania będą następne konkursy.

Koala Film Player 1.9 (Odtwarzacz Filmów 1.9)

Koala Film Player to nowa nazwa programu Odtwarzacz Filmow. Wersja ta posiada sporo istotnych nowości i usprawnień. Jedną z ważniejszych cech jest dopracowanie eleganckiego wyświetlania przezroczystych napisów. Oto szczegóły:

 • dodanie opcji "usuń zamrożone klatki wideo" w module naprawy plików avi (opcja czasochłonna ale po jej zastosowaniu odtwarzany film nie będzie się zacinał). Po wykonaniu naprawy filtr AntyFreeze będzie zbędny;
 • dodano automatyczne przekierowanie strumienia audio z DirectSound na WaveOut w przypadku wykrycia filtra InterVideo Audio Decoder (AC3);
 • dodano okienko konfiguracyjne filtra InterVideo Audio Decoder;
 • dodano okienko wyświetlające użyte filtry w grafie filtrów DirectShow. Możliwe jest podejrzenie ich własności (aktualnie można np. w przypadku filmów DivX ;-) regulować jasność, kontrast, kolor itp.);
 • przejście w tryb pełnoekranowy odbywa się w pełnym powiększeniu z zachowaniem proporcji;
 • dodano opcję powiększenia obrazu proporcjonalnie;
 • istnieje możliwość wykonania korekcji czasu napisów w trakcie odtwarzania filmów;
 • po załadowaniu napisów następuje ich automatyczne sortowanie;
 • dodano opcje automatycznego skojarzenia rozszerzeń plików filmowych z programem;
 • regulacja głośności odbywa się teraz przy pomocy DirectShow;
 • optymalizacja tworzenia napisów w tle (poprzednio obciążenie procesora dochodziło do 100% w czasie ich przygotowywania. Trwało to maks. 3 sekundy ale na komputerach ze słabszymi procesorami następowało chwilowe zacinanie odtwarzanego filmu);
 • usunięto nieprzyjemny dla oka efekt migotania ekranu (pojawiający się sporadycznie ale jednak);
 • aktualnie wyświetlanie kolejno występujących po sobie napisów odbywa się z krótka przerwą. Uzyskano w ten sposób płynne przejście z jednego napisu w drugi.

Uwaga. Jeżeli podczas odtwarzania filmu będzie występować odświeżanie całego ekranu (a tym samym powstanie lekkie "mrugnięcie" ekranu) w momencie znikania przezroczystych napisów należy zainstalować bibliotekę DirectX 8a. Pomaga!

Odtwarzacz Filmów 1.8

W tej wersji dodano możliwość wyświetlania przezroczystych napisów wraz z ich filtracją. Dzięki zastosowaniu filtra wyświetlane napisy sprawiają wrażenie wkomponowanych w ruchomy obraz (efekt jest naprawdę niezły). Poza tym istnieje możliwość zmiany rozmiaru czcionki w trakcie odtwarzania filmu. Dodatkowo możliwe jest ustalenie koloru czcionki wyświetlanych napisów, nazwy, pogrubienia oraz pochylenia. Wyświetlając przezroczyste napisy można uzyskać teraz bardzo duże powiększenie (obraz filmu może zapełniać całkowitą powierzchnię ekranu). Napisy są przygotowywane w tle z wyprzedzeniem co zdecydowanie wpływa korzystnie na płynność odtwarzanego filmu.

Odtwarzacz Filmów 1.7

Ponieważ poprzednia wersja wykazała się wysoką stabilnością oraz ściągalnością, to w tej wersji dodano obsługę pilota oraz umożliwiono definicje innych języków.

Obsługa pilota realizowana jest poprzez połączenie programu z serwerem WinLIRC. Po załadowaniu serwera należy uruchomić odtwarzacz a następnie wybrać polecenie z menu kontekstowego "Zdalne Sterowanie Podczerwienią / Połączenie z WinLIRC". Po poprawnym połączeniu się z serwerem odblokowana zostanie opcja "Definiuj skojarzenia...". Po jej wybraniu zostanie otwarte okienko, które służy do definiowania skojarzeń przycisków pilota z akcjami jakie mają być wykonane po ich wciśnięciu.

Aktualnie do wyboru jest 57 akcji (większość z nich to odpowiedniki poleceń jakie widzimy w menu kontekstowym). W okienku definicji pojedynczego skojarzenia należy podać identyfikator przycisku (zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym serwera WinLIRC, np. VOL+, CH+, POWER itp.) z akcją (np. Odtwarzaj, Wstrzymaj, Pełny ekran itp.). Aby po uruchomieniu programu następowało automatyczne połączenie z serwerem należy w pliku konfiguracyjnym przestawić parametr "WinLIRC support" z "0" na wartość "1".

Program został przetestowany na serwerze WinLIRC 0.6. Szczegółowych informacji należy szukać pod adresem: http://home.jtan.com/~jim/winlirc/

Na naszej stronie internetowej niebawem postaramy się umieścić informacje dotyczące instalacji serwera WinLIRC oraz odbiorników podczerwieni współpracujących z tym serwerem.

Aktualnie możliwy jest wybór jednego z trzech języków (Polski, Angielski oraz Francuski). Definicje języków zawarte są w pojedynczym pliku "OdtwarzaczFilmow.lng".

W pliku "OdtwarzaczFilmow.Ini" dodano opcje "Auto zawijanie napisów", która pozwala na określenie czy wyświetlane napisy powinny być automatycznie zawijane (domyślnie napisy nie są zawijane). Usprawniono moduł naprawy plików avi. Niekiedy zdarzało się, że proces przeszukiwania przebiegał poprawnie i pomimo tego program nie naprawiał pliku.

Odtwarzacz Filmów 1.6

W tej wersji uwzględniono najczęstsze propozycje dotychczasowych użytkowników tego programu. A oto zmiany:

 • doszlifowano funkcjonowanie zakładek. Każdej zakładce przypisano skrót klawisza co pozwoliło na szybki dostęp do zapisywania oraz odczytywania ustawień odtwarzacza;
 • uaktywniono klawisz spacji do wstrzymywania i ponownego wznawiania odtwarzania filmu;
 • przebudowano menu kontekstowe (część opcji pogrupowano w podmenu, przez co wysokość menu głównego uległa zmniejszeniu). Nowo powstałe grupy podmenu: powiększenie, szerokość obrazu, wysokość obrazu, odtwarzana szybkość, rozmiar czcionki, napisy.
 • nowa grupa podmenu "Powiększenie" zawiera opcje pozwalające na ustalanie standardowych powiększeń i proporcji (1:1, 4:3, 16:9, dopasowanie rozmiaru filmu do rozmiaru ekranu, powiększenie 75%, 90%,100%, 110% i 125% oryginalnego rozmiaru filmu);
 • rozmiar odtwarzanego filmu w trybie pełnoekranowym jest zapamiętywany i po powtórnym powrocie z trybu okienkowego jest przywracany. (Poprzednio ustawienia te były tracone po dwukrotnym wciśnięciu klawisza F5);
 • usprawniono funkcje przewijania filmu: aktualnie za pomocą klawiszy PgUp i PgDown można przewijać film znacznie szybciej (nawet do ok. 30 minut w ciągu 5 sekund przytrzymując jeden z wymienionych klawiszy);
 • obok wyświetlanej aktualnej pozycji filmu dodano informacje o rozmiarze i częstotliwości odtwarzania załadowanego filmu;
 • wywołanie programu z parametrami (zakładka lub pliki filmów, napisów, auto-odtwarzanie, pełny ekran). Można zatem w parametrach wskazać pliki do załadowania lub tez numer wcześniej zapisanej zakładki. Np. wpisując "OdtwarzaczFilmow.exe /z5" program po uruchomieniu załaduje ustawienia z zakładki 5-tej. No i cos dla sympatyków grzebiących w plikach *.ini - dodano nowe parametry konfiguracyjne programu:
 • czas odświeżania - długość filmu jaką należy pominąć po wciśnięciu klawisza "Enter";
 • automatyczne ładowanie napisów - program po załadowaniu filmu sprawdza czy znajduje się plik tekstowy o tej samej nazwie i jeżeli znajdzie, to automatycznie zostają załadowane napisy;
 • auto-odtwarzanie - po załadowaniu filmu program automatycznie rozpocznie jego odtwarzanie;
 • automatyczne przejście w tryb pełnoekranowy - po załadowaniu filmu program automatycznie przejdzie w tryb pełnoekranowy;
 • domyślna ścieżka filmów, napisów i plików do naprawy;
 • nazwa, rozmiar i kolor domyślnej czcionki napisów (aktualnie można oglądać polskie ogonki na angielsko-języcznym windows'ie wpisując np. "PL Arial");

Odtwarzacz Filmów 1.5a

Wykonano drobne zmiany aczkolwiek istotne:

 • usunięty został bug związany z blokowaniem się wyświetlania napisów zaraz po załadowaniu listy napisów (usterka pojawiała się po dwukrotnym przeładowaniu listy napisów);
 • w okienku edytora napisów odblokowany został przycisk "przesuń" - teraz można globalnie przesuwać pozycje wszystkich napisów;
 • w menu kontekstowym pojawiły się zakładki (z ang. bookmarks) z ustawieniami. Pojedyncza zakładka ustawień pamięta załadowaną listę filmów i napisów, pozycję odgrywanego filmu oraz w przypadku trybu pełnoekranowego rozmieszczenie i powiększenie obrazu. W ten sposób można zapamiętać do 10-ciu różnych ustawień. Zastępują one pliki playlist (zakładki wydają się być dużo wygodniejsze). Można np. zapisać do zakładki ustawienia oglądanego filmu, zamknąć program. Następnie uruchomić ponownie, wybrać tą samą zakładkę do odczytu. Program automatycznie załaduje film i tekst oraz przejdzie w tryb pełnoekranowy i rozpocznie odtwarzanie filmu od pozycji ostatnio przerwanej. Dodatkowo rozmiar obrazu zostanie również przywrócony do poprzednio ustawionego.

Odtwarzacz Filmów 1.5

Wersja 1.5 posiada całkowicie nowy, bardziej przyjazny interfejs graficzny oraz wbudowany edytor napisów.

Wstawiono pasek narzędzi zawierający duże przyciski. Zastosowano nowy suwak. W porównaniu do systemowego ten umożliwia wybranie dowolnej pozycji filmu praktycznie natychmiast po wciśnięciu lewego klawisza myszki nad suwakiem.

Poza tym podczas przeciągania suwaka w prawo i w lewo przewijanie filmu trwa bardzo krótko.

Do menu kontekstowego dodano opcję ładowania filmu i tekstu (w tej chwili można już ładować film i tekst za pomocą skrótów klawiszy). Możliwe jest teraz rozciąganie obrazu w poziomie poza obszar ekranu (wcześniej możliwe to było jedynie dla wysokości obrazu).

Dzięki temu można dowolnie wyskalować proporcje filmu i uzyskać dowolne powiększenie (opcja zastępuje "PanScan"). W menu kontekstowym pojawiła się opcja "Edytuj tekst", która jest aktywowana po załadowaniu tekstu. Po wybraniu tej opcji ukazuje się okienko do edycji wyświetlanych napisów.

Poza standardowymi funkcjami edytora możliwe jest odegranie filmu od wskazanej pozycji napisu (można wiec szybko sprawdzić czy offset napisu jest prawidłowy). Dodatkowo zastosowano wygodny komponent do edycji czasu przypisanego do danego napisu (obsługa za pomocą myszki, należy klikać w poszczególne cyfry lewym bądź prawym klawiszem myszki). W przypadku, gdy zmieniany jest czas przypisany do danego napisu, automatycznie następuje sortowanie (nie trzeba wiec wykonywać "ręcznego" sortowania). W każdej chwili można anulować zmiany dla zaznaczonej pozycji klikając w przycisk "Anuluj wykonane zmiany zaznaczonej pozycji".

Odtwarzacz Filmów 1.4

W wersji 1.3 pojawiła się możliwość załadowania listy plików filmowych oraz listy plików tekstowych. Podczas odtwarzania filmu program automatycznie ładuje kolejne pliki filmowe i tekstowe aż do wyczerpania. Opcja działa zarówno w trybie okienkowym jak i pełnoekranowym. Wprowadzono tez nową bardzo pożyteczną funkcję do naprawiania plików avi. Często zdarza się że dostajemy plik avi, którego nie można otworzyć za pomocą żadnej przeglądarki. Ta opcja może uchronić nas przed zbyt wczesnym wykasowaniem filmu. Wersja 1.4 posiada rozbudowaną funkcję naprawy filmów avi. Użytkownik może sam określić sposób naprawy uszkodzonych ramek (pomijać tylko uszkodzone ramki bądź dodatkowo kolejne aż do znalezienia pierwszej kluczowej ramki wideo). W trakcie naprawy pliku pokazane zostaje okienko z paskiem postępu oraz informacjami o przebiegu całej operacji. W dowolnej chwili można przerwać wykonywanie naprawy.

Odtwarzacz Filmów 1.2

 • wersja demonstracyjna programu Odtwarzacz Filmów, przeznaczonego do odtwarzania filmów zapisanych w formacie avi i mpeg. Charakteryzuje się prostym interfejsem graficznym oraz wysoką płynnością odtwarzania. Pozwala na odtwarzanie filmów zarówno w okienku jak i na pełnym ekranie. Dodatkowo umożliwia skalowanie obrazu w pionie i poziomie (np. w celu rozciągnięcia obrazów panoramicznych). W trakcie odtwarzania filmów nie włącza się wygaszacz ekranu. Nie wyłącza się także monitor (blokada "wyłącz monitor" zarządzania energią). W trybie pełnoekranowym kursor myszki jest automatycznie ukrywany.